Worldcafé

Omschrijving

Een cocreatieve methode om in een groep van 8 tot 400 deelnemers een levendige dialoog tot stand te brengen over een bepaald thema, helder afgebakend en opgesplitst in deelthema’s. Op basis van effectieve informatie-uitwisseling creëer je gedeelde kennis waardoor alle betrokkenen tot nieuwe inzichten komen.world-cafe

Werkwijze

Verdeel je in groepen van vier tot acht personen. Iedere groep bespreekt aan een ‘cafétafel’ een deelthema. Het gesprek duurt een kwartier tot half uur. Vervolgens wordt er doorgeschoven, aan elke tafel zit één iemand die niet mee doorschuift: de moderator die alle ideeën noteert op een grote flap.

Aan het begin van elke volgende conversatieronde verwelkomt de moderator de nieuwe gesprekspartners en vat kort de belangrijkste ideeën uit de vorige ronden samen. Op het einde van het proces – vaak na drie gespreksronden en dus twee keer doorschuiven – worden de flappen verzameld. Afhankelijk van de situatie kan je de moderatoren de resultaten laten presenteren in een plenaire sessie. Sowieso neem je de resultaten mee in het verdere (verander)traject.

Sterke punten

  • De informele setting garandeert actieve deelname.
  • Dankzij de kleine gespreksgroepen en de rol van een moderator komen ook minder mondige mensen aan bod.
  • Alle betrokken krijgen het gevoel echt gehoord te worden en naar waarde te worden geschat. Dit is de bedoeling van het Worldcafé.
  • Flexibel in te zetten in verschillende situaties.
  • Een sterke betekeniscreatie rond het thema dat aan de orde is.

Aandachtspunten/tips

  • Zorg ervoor dat de deelnemers voldoende belang hechten aan het behandelde (deel)thema. Je deelnemers zijn zo sneller bereid hier actief rond te werken. Tip: laat de deelnemers zelf de deelthema’s formuleren voordat je ze op flappen op de gesprekstafels legt.
  • Je zet mensen aan tot actie. Vervolgstappen zijn wel noodzakelijk om ontmoediging te voorkomen.
  • Ondersteun (indien nodig) de moderatoren in hun rol. Zij verduidelijken, verkorten, verbreden en visualiseren de bijdrage van de verschillende deelnemers.
  • Heldere communicatie over de plaats in een traject, een enthousiasmerende facilitator, een duidelijke instructie, installeren van interactieregels …

Meer informatie