PROCESBEGELEIDER COACH & TRAINER

Procesbegeleider, coach & trainer bij essentiële organisatiekwesties

# Missie-, visie- en strategieontwikkeling

# Organisatiestructuur (her)ontwerpen

# Optimaliseren organisatieprocessen

# Initiëren van cocreatief leiderschap

# Teamontwikkeling

# Cocreatieve open organisatiecultuur

# Opstarten van netwerksamenwerking

# Inrichten van participatieve processen

# Competentieontwikkeling managers,

procesbegeleiders, coaches en trainers

PROFIEL

Profiel

# Organisatiecoach

# Mede-oprichter Schoolmakers cv

# Ex-directeur Kwadraet

     (Stichting Lodewijk de Raet)

# Mede-auteur van

     Cocreatief leiderschap. Mierenspel

# Docent stakeholdermanagement

LinkedIn
Lees meer…

AMBITIE

Mijn ambitie

Organisaties nog meer beroep laten doen op de expertise en het zelfregulerend vermogen van medewerkers en teams. Dat leidt tot betrokken, meer competente en gelukkigere mensen, én tot excellerende organisaties.
Elke organisatie heeft daar baat bij, zeker bij verandering.

AANPAK

Mijn aanpak

# Samen aan de weg bouwen
# Open en no-nonsense begeleidingsstijl
# Toekomstgericht en waarderend
# Met oog voor impliciete patronen
# Vanuit een integrale kijk op
    organisaties en met een
    systeemvisie op interacties