Open Space

Omschrijving

Een cocreatieve conferentietechniek om grote groepen mensen op een laagdrempelige manier bij een verandering of organisatieontwikkeling te betrekken. Er is geen vooraf vastgestelde agenda, enkel een complexe vraagstelling die de moderator voorlegt aan de deelnemersgroep. De deelnemers plaatsen op basis van deze vraagstelling thema’s op de agenda. Op basis van deze thema’s worden gespreksgroepen gevormd. Iedere deelnemer kiest zelf aan welke gespreksgroep hij wenst deel te nemen. Er wordt voornamelijk in kleine (circa 5 à 8 personen) – steeds wisselende – groepen gewerkt met telkens een werksessieleider.  Elke gespreksronde duurt 45 à 60 minuten. De conclusie van ieder gesprek kan je onmiddellijk (laten) open-space-2notuleren.

Werkwijze

Bijzonder is de vrijheid van de deelnemers om tijdens de sessie te verhuizen naar een andere gespreksgroep. Bijgevolg krijgen oninteressante thema’s/gespreksgroepen geen deelnemers of verliezen ze die gaandeweg, terwijl interessante gespreksgroepen nog in omvang kunnen toenemen. Fijn is ook dat de gespreksgroep ontbindt wanneer ze klaar is met het thema waarrond de groep zich vormde. De resterende deelnemers sluiten dan aan bij een andere. Na afloop van de gespreksgroepen volgt een afsluitend plenair gesprek waarin de deelnemers de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken met elk delen.

Deze methode – die kan variëren van een uur uren tot enkele dagen – zet je in om meer betrokkenheid en een grote bijdrage van diverse stakeholders te realiseren. Hiervoor visualiseer en verhelder je bij aanvang de wet van de twee voeten en de vier uitgangspunten van Open Space.

 1. De wet van de twee voeten: iedereen heeft het recht om te gaan en staan waar hij wil
 2. Degenen die er zijn, zijn de juiste personen
 3. Het begint wanneer het begint
 4. Datgene wat gebeurt, is het enige juiste dat kan gebeuren
 5. Het is afgelopen wanneer het eindigt

Sterke punten

 • Een netwerkbevorderende cocreatieve methode omdat de deelnemers vaak in gesprek treden met personen die ze normaal niet zouden ontmoeten rond thema’s die voor allen belangrijk zijn.
 • Uiterst geschikt om nieuwe ideeën en alternatieve oplossingen te genereren, waardoor compromissen makkelijker bereikt worden.
 • De geïmpliceerde zelfsturing werkt erg motiverend en genereert een gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
 • Enkel de echt geïnteresseerden nemen deel aan de gespreksgroep rond het thema, dit zorgt voor levendige discussies.
 • Je creëert een draagvlak voor te nemen beslissingen.
 • Erg flexibel, toepasbaar op groepen van 20 tot meer dan 500 mensen.

Aandachtspunten/tips

 • Zorg voor een erg heldere formulering van de centrale kwestie, uitdaging of problematiek.
 • Best toepasbaar op voldoende complexe kwesties, uitdagingen of problemen.
 • Eventueel kunnen de besluiten van iedere gespreksgroep direct genotuleerd worden, waarna de deelnemers hierover verslag krijgen. Het lezen hiervan werkt motiverend en opent perspectieven voor alle deelnemers.
 • De hierboven aangehaalde snelle verslaggeving is nuttig voor vervolg van het traject.
 • De intensieve betrokkenheid zorgt voor hoge verwachtingen bij de deelnemers. Weinig rekening houden met de besluiten uit de gespreksgroepen werkt erg demotiverend.
 • Goede afspraken, een aangepaste accommodatie en een deskundige facilitator van essentieel belang om chaos te vermijden.
 • Zorg voor een aangepaste locatie waarin groepen van verschillende omvang zich voortdurend kunnen verplaatsen.
 • Bij voorkeur werk je met een zo divers mogelijke deelnemersgroep, enkel zo genereer je erg diverse standpunten.

Meer informatie